Seminar 16. april 2015

Odense Bys Museer
Arbejdsgruppen ‘Gartnerihistorie’ inviterer til det 2. seminar om handelsgartneriernes historie og nutid.
Dagsordenen:
9.30-10.00 Ankomst og kaffe
10.00-10.10 Velkomst ved overinspektør Anders Myrtue
10.10-10.55 Fynske gartneriers historie- en oversigt ved museumsinspektør Rene Schrøder Christensen
10.55- 12.55 Besøg (i bus) på gartneriet PKM i Stige nord for Odense. Rundvisning ved
gartneriets produktionsplanlægger, Ena Måhr, der fortæller om produktion,
markeder, udfordringer.
12.55 – 13.45 Frokost
13.45 – 14.30 Årslev Forsøgsstation i 100 år. Samarbejde mellem forskning og produktion. Ved forskningsleder Hanne Lakkenborg Kristensen
14.30 – 14.45 Museernes Kapitel 8- arbejde vedr. gartnerierne- en gruppe? Ved overinspektør Anders Myrtue
14.45 – 15.00 Formidling af gartnerihistorie-via hjemmeside, nyhedsmait tidsskrift, Facebook. Ved Jørgen Burchardt, forsker
15.00-15.15 Handelsgartnerierne indtil1930 En gruppe? Ved cand. mag. Bodil Møller
Knudsen
15.15-15.45 Drøftelse af fremtidige initiativer. Næste seminar bl.a.

Praktiske oplysninger:
Seminaret foregår i Møntergården, Overgade 48, 5000 C, torsdag den 16. april 2015, kl 09.30-16.00