Referat – det andet gartnerihistoriske seminar 2015

Resume af drøftelser ved afslutningen af det andet gartnerihistoriske seminar, afholdt hos Odense Bys Museer 16. april 2015

 

Vedrørende formidling og kommunikation.

Jørgen Burchardt præsenterede en ide med fire formidlingsniveauer/medier:

  • Facebookgruppe
  • Hjemmeside
  • Årsskrift/tiddskrift
  • Nyhedsbrev

Blandt de tilstedeværende var der stor sympati for ideerne, men nogen tilbageholdenhed i forhold til at turde binde an med alle tiltag. Man besluttede i første omgang at bede Jørgen Burchardt og Anders Myrtue oprette en facebookgruppe samt en hjemmeside. Hjemmesidens formål er at skabe en platform for formidling af:

  • kontaktoplysninger til netværket og dets interessegrupper
  • oplysninger om tidligere og fremtidige seminarer og aktiviteter
  • viderebringe væsentlig opdateringer fra facebookgruppen

 

Næste seminar

Inger Strömberg, Alnarp, Skåne, tilbyder, at man i Skåne kan holde et seminar i efteråret 2016. De tilstedeværende fandt at det var et fint tilbud og besluttede, at det ville man gerne.

 

I mellemtiden

Da der er 16-18 mdr. til efteråret 2016, fandt man i netværket, at noget burde ske i mellemtiden. To ting blev aftalt:

  • Der afholdes et møde på Gartnerimuseet i uge 40 eller 41 (2015), hvor besøg på museet er hovedformålet.
  • Frem til mødet opfordres man til at interessere sig for uddannelse af gartnere, da det er særlig relevant for besøget på museet/gartnerskolen       ….. og
  • Drivhuse

 

amy 17. april 2015