Netværk startes i Norge – med et seminar

Netværk for Gartnerihistorie får en norsk kollega! Den 1. april afholdes et seminar, hvor “Nettverk for gartnere i historiske anlegg” startes op.

Vi bringer den norske invitation:

Er du gartner og jobber i en historisk hage? Savner du faglig påfyll, diskusjon, utveksling av erfaring og gode metoder for antikvarisk skjøtsel? Nå starter vi nettverket for deg!

For: Gartnere i historiske anlegg

Tid: 1.april 2016

Sted: Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Turistveien 92, 2390 Moelv

Pris: 700,- (Inkluderer lunsj og kaffe)

Påmelding: Link til Veas hjemmeside med tilmeldingsskema

Påmeldingsfrist: 29.mars 2016

Hvorfor skal vi danne et nettverk for gartnere i historiske anlegg?

Vi, arbeidsgruppa, har tatt dette initiativet fordi:

– Dersom hager skal verdsettes som kulturminner, må den antikvariske bevisstheten løftes hos oss som skjøtter den til daglig. Det betyr at gartnerhåndverket må styrkes, at vi må utvikle gode metoder for antikvarisk skjøtsel og komme i gang med forskning i dette håndverksfaget; et stort og helt uutforsket felt her til lands. Gartnere må selv utvikle skjøtselsmetodene, og da trenger vi aller først et forum for å samarbeide, diskutere, utveksle erfaringer og komme i gang med et systematisk arbeid.

Vi har endelig fått en videreutdanning for gartnere i historiske anlegg, på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, og det er vi svært glade for, men det er ikke nok. Vi må ha et fagmiljø. Mange av oss jobber alene eller med ufaglærte i det daglige og har lite eller ingen faglig støtte til utvikling av antikvarisk skjøtsel.

Arbeidsgruppa, i samarbeid med Vea, inviterer med dette til et seminar med formål å danne «Nettverk for gartnere i historiske anlegg».

Seminarprogram 

Kl 9.30: Registrering, kaffe og bakst
Tog fra Oslo og Gardermoen ankommer Moelv kl. 9.19. Drosjer på stasjonen.

Kl 10.00: Velkommen
Rektor på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Stein Aarskog

Innledning: Ja! Vi trenger et nettverk for gartnere i historiske anlegg
Astrid Matland, gartner på Damsgård – Bymuseet i Bergen.

Kl 10.30:  Om det svenske nettverket Trädgårdmästare i historisk miljø.
Joakim Seiler, trädgårdsmästare, Gunnebo slott
Jeanette Blom, trädgårdskoordinator, hantverkslab – Gøteborgs Universitet

  • Organisering av nettverksarbeidet, finansiering av driften
  • Organisering av forskningsarbeidet i utdanningssystemet
  • Utvikling av metoder for forskning på skjøtsel i historiske anlegg.  Eksempler. 

Kl 12-13:Llunsj i kantina på Vea 

Kl 13-13.20: Norsk håndverksinstitutt: En samarbeidspart for nettverket?
Tore Tøndevold, rådgiver ved Norsk Håndverksinstitutt, Maihaugen

Kl. 13.20-13.40: Presentasjon av prosjektet «Historisk beskjæring av lignoser».
Tori W Haugli, gartner på Vea

Kl 13.40-14: Presentasjon av prosjektet: «Sortsmangfold i økologisk grønnsaksdyrking»

Kl 14.00: Eftaskaffe og bakst

Kl 14.15-15.00: Innledning og diskusjon, ledet av arbeidsgruppa

  • hvordan vi kan organisere nettverksarbeidet og finansiere driften
  • hvordan vi kan organisere forskningsarbeidet i våre utdanningssystemer
  • hvordan vi kan utvikle metoder for forskning på skjøtsel i historiske anlegg

KL15.00: Valg av arbeidsgrupper for videre arbeid

kl 15.30: Avslutning og gangprat
Tog fra Moelv stasjon til Gardermoen og Oslo kl 16.35

Kl 18.00: Middag på Sveinhaug gård & historisk pensjonat for de som har meldt seg på
Mulighet for overnatting på Vea, eller siste tog til Gardermoen og Oslo kl. 21.35

Middag fredag kveld

Vi håper riktig mange har lyst og anledning til å spise middag med oss etter seminaret. Den holdes på Sveinhaug gård & historisk pensjonat, 7 km syd for Vea, ved Ringsaker kirke. www.sveinhauggard.no Middagen koster kr 450,-. Du bestiller middag i påmeldingsskjemaet.

Overnatting på Vea

Vea tilbyr overnatting både torsdag og fredag for den som trenger det. Pris kr 350,- inkludert svært enkel frokost. Du bestiller overnatting i påmeldingsskjemaet.

For mer informasjon, ta kontakt med studieleder på Historiske grøntanlegg på Vea: ingeborg.sorheim@vea-sf.no

Vi sees 1. april!

Med hilsen arbeidsgruppa for seminaret

Mari Marstein, Gamle Hvam Museum
Jan Høvo, Slottsgartneriet, Det kongelige hoff
Kjell Anders Lier, Jarlsberg hovedgård,
Bjørn Mølmen, Maihaugen
Astrid Matland, Damsgård hovedgård
Ingeborg Sørheim, Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Meld deg på her: Påmelding til seminaret “Nettverk for gartnere i historiske anlegg”