Gartneri- og havehistoriske konferenser 2016

Fredriksdals friluftsmuseum og Helsingborgs arena d. 26-28 oktober

Nordisk gartnerihistorisk konferens 2016

Fredriksdals museer och trädgårdar och Helsingborgs arena den 26-27 oktober 2016

 

Välkomna till en trädgårdshistorisk konferens för både praktiker och teoretiker på friluftsmuseet Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg, Sverige!  frugtvognEn vagn lastad med blomkål från Nyhems handelsträdgård, Helsingborg. Foto: Helsingborgs museer, Kulturmagasinet.
Arrangörer är Nätverket Trädgårdsmästare i Historisk miljö (bildat 2011 med bas vid Hantverkslaboratoriet i Mariestad, Sverige) och Gartnerihistorisk netværk (bildat 2014). Du anmäler dig till en eller båda dagarna.FORUM för trädgårdshistorisk forsknings årliga konferens hålls på Fredriksdal den 28 oktober, med separat inbjudan och anmälan.

I april kommer ytterligare information, bland annat om kostnader och anmälan, men reservera dagarna redan nu! Programmet nedan är preliminärt och kommer att uppdateras i april! Skicka ett meddelande till garthistnord2016@gmail.com för att få all information per e-post. Du kan även gå med i konferensens Facebookgrupp ”Gartnerihistorisk konferens 2016” för att hålla dig uppdaterad.

Onsdag 26 oktoberPlats: Fredriksdals museer och trädgårdar, HelsingborgArrangör: Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljöMax antal deltagare: 100
Från 11.30 ”Drop-in-lunch” (dansk ”frokost”), mingel och registrering på Fredriksdals kafé och i närliggande lokal.
Eftermiddagen ägnas åt praktiska frågor kring skötsel och förvaltning i historiska miljöer och erfarenheter utbyts. I år är fruktodling i fokus. Det finns klonarkiv på flera håll i landet, där äldre sorter av framför allt äppelträd bevaras och kunskapen om frukt och fruktträdgårdar är generellt stort. Men många trädgårdsmästare och förvaltare av byggnadsminnen, kulturreservat och klonarkiv upplever en osäkerhet kring hur man bäst förvaltar och utvecklar gamla och nya fruktträdgårdar. Det finns ett behov av praktisk vägledning i hur äldre fruktträdgårdar skall vårdas på rätt sätt och hur nya fruktträd ska få en god etablering och uppbyggnad. Den gemensamma frågeställning är: Hur anlades och sköttes dessa strukturbärande element och hur skall vi sköta dessa i våra kulturreservat och byggnadsminnen idag och i framtiden? Hur utvecklar vi en antikvarisk medvetenhet och standard för växtanvändning i kulturhistoriskt värdefulla miljöer? Hur hanterar vi miljöpåverkan, klimatförändringar, tillgänglighet, ergonomi, ekonomi, hantverksmässighet och upplevelsevärden? Ett detaljerat program kommer i april.Målgrupp är framför allt praktiskt arbetande trädgårdsmästare i historisk miljö. ”Kläder efter väder”.
På kvällen middag.

Torsdag 27 oktober

Plats: Förmiddag och lunch på Helsingborg arena, eftermiddag på Fredriksdals museer och trädgårdar

Arrangör: Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö och Gartnerihistorisk netværkMax antal deltagare: minst 150
Registrering, kaffe och förfriskningar från 8.30.
9.00-9.15 Inledning och ”velkomst”!Tove Engelhardt Mathiassen, Museumsinspektør i Den Gamle By, för Gartnerihistorisk netværkJoakim Seiler, Gunnebo slott och trädgårdar samt Göteborgs universitet, för Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö,Representant från Fredriksdals museer och trädgårdar.
9.15-9.45 Kål till gården och lite till – Odling för husbehov och handel med köksväxter bland 1700-talets bönder.
Karin Hallgren, hortonom, avdelningen för agrarhistoria, SLU. Hon disputerar hösten 2016 med en avhandling om trädgårdsodling på 1600- och 1700-talen, med utgångspunkt från historiska kartor.
9.45-10.15 Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö planerar in föreläsare med anknytning till deras tema som är fruktodling.
10.15-10.40 Paus med kaffe
10.40-11.05 Presentation av några projekt om fruktträdgårdar i Skåne.Boel Nordgren, trädgårdsantikvarie, Edlas Have.
11.05-11.25 Tjära, näver och karbolineum. Ett historiskt perspektiv på skötseln av herrgårdarnas och handelsträdgårdarnas fruktodlingar.Inger Olausson, hortonom och trädgårdshistorisk forskare vid Linköpings universitet och Kungl Vitterhetsakademien.
11.25-11.35 Historisk beskjæring av lignoser. Samarbeidsprosjekt mellom Norsk håndverksinstitutt og Vea.Ved Ingeborg Sørheim, lektor i kunsthistorie og studieleder på Vea.
11.35-11.45 Historiske grøntanlegg. Etterutdanning (fortbildning) for gartnere ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Norge.Ved Ingeborg Sørheim, lektor i kunsthistorie og studieleder på Vea.
11.45-12.00 Orangörsutbildningen vid Gunnebo Slott och Trädgårdar.Johnny Mattsson, trädgårdsmästare vid Gunnebo Slott och Trädgårdar och Trädgårdsforum i väst.
12.00-13.00 Lunch på Helsingborg arena
13.00-13.15 Promenad till Fredriksdals museer och trädgårdar

 

På eftermiddagen blir det parallella program med föreläsningar och diskussioner
Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljös program: Gartnerihistorisk netværks program:
Programmet kommer i april. 13.15-14.00 Visning av Fredriksdals museer och trädgårdar 
14.00-14.20 Kaffe och kaka
14.20-14.50 Handelsträdgårdarna i och kring Helsingborg med utgångspunkt från intervjuer och fotografier av trädgårdsmästare och företag.Birgitta Witting, Helsingborgs museer, Kulturmagasinet.
14.50-15.20 Handelsträdgårdar i Skåne. Presentation utifrån en intervjustudie av äldre trädgårdsmästare.Inger Strömberg, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp.
15.30-16.30 Presentationer och diskussioner i mindre grupper kring följande teman:1. Fortbildning och kompetensutveckling av trädgårdsmästare i historisk miljöFöre lunch presenterades trädgårdshistoriska utbildningar i Norge och Sverige, och Jeanette Blom berättar om arbetet med att ta fram gesällbrev för trädgårdsmästare. Vilka ytterligare behov finns och hur stort är intresset? I vilken form (distans, kortare eller längre kurser, osv)? När passar det bäst i tid? Och hur når vi dem som behöver detta bäst men inte själva har förstått det…

2. Presentation av de nordiska nätverket – vad har vi gjort och hur går vi vidare?

Idag finns flera nätverk: Gartnerihistorisk netværk, Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö, föreningen FORUM för trädgårdshistorisk forskning och Nätverk för trädgårdsantikvarier. Ett nytt nätverk har nyligen bildats i Norge och i Finland finns också ett intresse av detta. Hur arbetar de olika nätverken, vilka behov och gemensamma mål finns inom praktik, utbildning/fortbildning, forskning, konferenser och seminarier? Hur förmedlas information om vad som händer i de olika nätverken och länderna?

3. Forskningsläge, -samarbete och –behov?

Hur ser forskningsläget ut inom trädgårdshistorisk forskning i de nordiska länderna? Finns det intresse av att forma gemensamma forskningsprojekt och hur går vi till väga?

4. Ytterligare tema tillkommer.

16.40-17.00 Avslutning i Prästgården, med kort uppsummering av diskussionerna (längre sammanfattningar läggs ut. Kommande konferenser under 2017.

 

Tema: Gartnerier og frugtplantager (26-27 oktober) og Frilandsmuseer tema (28 oktober) 26-27 oktober er det tid for Gartnerihistorisk Netværks årlige konference, som denne gang afholdes i Sverige på Fredriksdal friluftsmuseum museum i Helsingborg. I år arbejder vi sammen med Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö, og derfor udvides temaet. Udover gartnerier vil der være særligt fokus på frugtdyrkning, ikke kun teoretisk, men også praktisk. Vi samles onsdag formiddag med et foredrag af Inger Strömberg, som har interviewet ældre gartnere i det sydlige Sverige, og Birgitta Witting, der dokumenterede nogle af de mange kommercielle haver i og omkring Helsingborg. Inger Olausson vil give et historisk perspektiv på, hvordan sygdomme og skadedyr håndteres i frugtplantager og Karin Hallgren præsenterer derefter sin nye afhandling om havebrug i 1600-tallet og 1700-tallet på grundlag af historiske kort. Ingeborg Sørheim fra Norge præsenterer et projekt om historiske oprindelse og vil også fortælle om en havehistorisk uddannelse i Norge. Johnny Mattsson fortæller om en ny svensk uddannelse om dyrkning af nyttetræer (orangerier). Dette er et par smagsprøver fra de første to dage.

FORUM för trädgårdshistorisk forskning har valgt at lægge sin konference med tema om frilandsmuseer på Fredriksdal 28. oktober med et særskilt program og tilmelding. Frilandsmuseer har et vigtigt ansvar for at bevare og vise ældre afgrøder for at skildre den historiske udvikling af dyrkning. Frilandsmuseer fungerer på den måde som en butiksrude til havehistorisk forskning. I dag er der stor interesse for havebrug, men der mangler meget viden om det historiske perspektiv. Situationen er den samme i alle nordiske lande og derfor er flere forskellige netværk for nylig dannet for at styrke forskning, viden og samarbejde på området. Særlig mangler viden om professionel dyrkning af grøntsager, blomster, frugter og bær, hvor gartnerierne var meget vigtige at føde byernes voksende befolkning indtil midten af ​​1900’erne.

FORUM för trädgårdshistorisk forskning har eksisteret siden 1995 med mere end 80 medlemmer fra de nordiske lande (undtagen Island), samt enkelte medlemmer fra resten af ​​Europa. FORUM er et tværfagligt sammenslutning af forskere og studerende samt forskellige kategorier fagfolk med fokus på havehistorie. Foreningen har fra starten til formål at fremme samarbejdet og videnskabelig udveksling mellem forskere i havehistorie i forskellige discipliner. I Sverige dannedes i 2006 et netværk af havehistoriske praktikere, med to uformelle møder om året i de første år, hvor almindelige problemer blev drøftet. I 2011 Hantverkslaboratoriet i Mariestad (Göteborgs universitet) initiativet til Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö, hvori den gamle netværk indgår, og som i dag har omkring 225 medlemmer, hvoraf omkring 75% arbejder praktisk. Netværket arrangerer en årlig konference, hvor praktiske spørgsmål omkring pleje og forvaltning af historiske miljøer diskuteres og erfaringer udveksles. I Danmark arbejdede i flere år repræsentanter på de udendørs museer og haver historisk orienterede forskere på at danne et netværk for havehistoriske problemstillinger

I Norge er der for nylig dannet et netværk, og i Finland er interessen ved at være moden til det samme. Derfor har vi også inviteret gartnerihistorisk aktive fra disse lande. Gartnerihistorisk har vi meget til fælles. Litteraturen var i mange tilfælde den samme hvad enten den blev læst på originalsproget eller oversat. Det var normalt at gartnere, som en del af deres uddannelse, praktiserede i andre lande. Norske gartnere kom for eksempel ofte til Sverige, og svenskeret il Danmark. Mange danske gartnere startede gartnerier i Sverige. Selv i dag har vi alt at vinde ved at arbejde sammen, idet forskning og dokumentation på området er meget begrænset! Bidrag venligst til vores fælles “mini plakat udstilling”, med “posters” i A4-format om aktiviteter, attraktioner, kurser, bøger, konferencer. Alle kan bidrage. Fotografer det du er interesseret i! Yderligere information og program vil komme senere på  foråret!